roundabout, 2011

Spiral (permanent installation), Kleine Brogel, Belgium (supported by the Kunstcel Vlaams Bouwmeester) 
Een rood-witte buis die op het eerste zicht vertrouwd overkomt, als een verkeerstechnische oplossing voor meer zichtbaarheid en veiligheid, omcirkelt in een dubbele beweging het rond punt. Er is geen begin en geen einde.
Pas na het benaderen en omcirkelen toont het werk zich en wordt het bedrog zichtbaar. Het plaatst daarmee de toeschouwer-bestuurder even in een wankele positie, voor een ogenblik lijkt niets meer zeker. Een hachelijke positie die echter ook ontvankelijk maakt voor verwondering. De buis vliegt op en neer in een oneindige beweging, de rotonde wordt daarmee een spel.

painted steel tube supported by galvanized steel tubes (diameter 26m, height 4,5m)