memento mori, 2013

proposal for an intervention at the old beguinage of Tongeren, Belgium
Het ontwerp wil de betekenis van de plek (terug) zichtbaar maken en haar potentiële kwaliteiten naar voor brengen. Enerzijds door het terrein in een beperkte mate her in te richten en anderzijds door de plaatsing van een monumentale structuur.
De heraanleg van het voormalig kerkhof komt er vooral op neer het pad te verwijderen en de hagen aan de kant van de gevels weg te halen en aan de straatkant te plaatsen. Hierdoor worden meerdere elementen opgelost. De gevel van de begijnhofkerk komt beter tot haar recht, de waardevolle grafstenen en kruisen worden zichtbaar en de haag aan de straatkant volgt het traject van de voormalige begijnhofmuur en zorgt daarmee dat de plek een grotere intimiteit krijgt. Het weghalen van het pad maakt dat het grasveld terug een besloten ruimte of een rustpunt kan worden, eerder dan een doorsteek.
Op het centrale deel van het grasveld ten slotte komt een monumentale en tegelijk transparante structuur uit geplooid rond staal. Ze verwijst op het eerste zicht naar smeedwerk rond oude graven en suggereert daarmee een residu te zijn van het verleden en daar thuis te horen. Door haar schijnbaar wankele opstelling en grillige vervorming maakt het werk een fragiele indruk en confronteert daarmee de bezoeker -voor zo ver de verwijzing naar het graf dat al niet doet- aan zijn eigen kwetsbaarheid. Het kunstwerk zet daarmee een lange traditie verder van het memento mori: de herinnering aan de dood als ultieme verstoring.

scale model 1/50

scale model 1/50

plan