composition for a market place, 2010

De Grote Markt in Geel heeft de laatste honderdvijftig jaar door verschillende herinrichtingen stelselmatig aan betekenis ingeboet. Het historisch onderzoek toont aan dat de Markt van voor 1880 meerdere interessante elementen heeft gehad die als basis konden dienen voor een nieuw ontwerp.
Zoals de Ferraris kaart van rond 1775 laat zien was de markt toen een centrale lege ruimte omringd door lindebomen zoals vaker met dorpspleinen in de Kempen. Aan de zuidkant vormde een open vijver of poel een monumentale tegenhanger voor de kerk aan de noordkant en was daarmee het sluitstuk van het plein.

Het (her)plaatsen van lindebomen zorgt naast haar grote cultuurhistorische betekenis ook voor geborgenheid rond het centrale gedeelte, iets waar de kwalitatief minder interessante gebouwen in het zuidelijk en centraal gedeelte niet voor kunnen zorgen. Het belang om op een centrale plaats drink- of bluswater te hebben is uiteraard weggevallen maar de ruimtelijke kwaliteiten en de historische betekenis maken het relevant om ook de waterpartij te reconstrueren. In het ontwerp wordt dit gerealiseerd door een ondiep vierkant bassin van zwarte basalt op de oorspronkelijke locatie.
Door de waterpartij in het zuiden, de kerk in het noorden en de omzoming van de bomen krijgt het plein een monumentale omkadering.
In het ontwerp wordt de ruimte voor de kerk zo veel mogelijk vrij gehouden om de architecturale kwaliteiten van deze kant van het plein ten volle te laten gelden. Naast de bomen en het bassin loopt er -exact noord-zuid georiënteerd- over de hele lengte van het plein een witte lijngoot richting kerk. Ze monumentaliseert het open veld en kan tevens ook gezien worden als oriëntatiepunt. De richting van onze schaduw tegenover deze lijn vertelt ons waar we ons bevinden tegenover de middag en herinnert ons bij uitbreiding aan de grotere beweging van zon en aarde. De lijn plaatst ons mentaal en fysiek in een groter geheel.

Het ontwerp genereert verschillende belevingen: in het noorden is er het intiemere 'voorplein' tussen kerk en gemeentehuis, het centrale gedeelte is monumentaal en open en het zuiden wordt afgesloten met een grote waterpartij die de luchten reflecteert.

detail De Ferraris map from 1775